Αποδοχή

Για τη βελτίωση της εμπειρίας στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε Cookies. Πατήστε «Αποδοχή» για να αποδεχτείτε τη χρήση και να συνεχίσετε ή επισκεφθείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να μάθετε περισσότερα.

Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος διασφαλίζει την προστασία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και λοιπές ενωσιακές ή εθνικές διατάξεις περί Προστασίας Δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δεν γνωστοποιούνται από τον ΣΔΕ σε τρίτους, με εξαίρεση την συμμόρφωσή του σε σχετικές νομικές υπαγορεύσεις για τη γνωστοποίησή τους προς τις αρμόδιες και μόνο Αρχές (Δικαστικές, Διοικητικές κλπ).

Ο ΣΔΕ θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς ή ιστορικούς αλλά και για λόγους βελτίωσης τόσο της Ιστοσελίδας, όσο και των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών της, λαμβάνοντας κάθε απαραίτητο μέτρο για τη διαφύλαξη του απορρήτου των δεδομένων αυτών.

Κανένα στοιχείο από τα υποβληθέντα δεν θα διατεθεί για σκοπό άλλο πέραν της διευκόλυνσης χρήσης της παρούσας Ιστοσελίδας και της ενημέρωσης του χρήστη και του κοινού σε σχέση με τον ως άνω Διαγωνισμό.

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης της Ιστοσελίδας έχει δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και μπορεί να τα ασκήσει στέλνοντας το αίτημα του στη διεύθυνση: info@sde.gr

Μπορείτε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΣΔΕ εδώ.