Αποδοχή

Για τη βελτίωση της εμπειρίας στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε Cookies. Πατήστε «Αποδοχή» για να αποδεχτείτε τη χρήση και να συνεχίσετε ή επισκεφθείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να μάθετε περισσότερα.

Διαδικασία Αξιολόγησης

Α’ Φάση: Νομιμοποίηση

Η Επιτροπή Νομιμοποίησης εξετάζει αν τα υποβληθέντα προγράμματα/δράσεις πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Επιπλέον, με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 της, έχει το δικαίωμα μεταφοράς κάποιων συμμετοχών σε άλλη ενότητα, αν κρίνει ότι έχουν υποβληθεί σε λάθος ενότητα. Στην περίπτωση αυτή, ενημερώνει σχετικά την ενδιαφερόμενη επιχείρηση.

Β’ Φάση: Αξιολόγηση

Η Επιτροπή Αξιολόγησης βαθμολογεί με κλίμακα 1-20 τα νομιμοποιημένα προγράμματα/δράσεις ανά κατηγορία και ενότητα, με βάση τα κριτήρια και τις παραμέτρους αξιολόγησης. Κάθε συμμετοχή αξιολογείται κατ’ ελάχιστον από 5 μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Στην επόμενη φάση (Γ’ Φάση: Κρίση) προκρίνονται οι συμμετοχές εκείνες που θα συγκεντρώσουν βαθμολογία ίση ή/ και μεγαλύτερη από το μέσο όρο του συνόλου των βαθμολογιών μιας ενότητας ανά κατηγορία. Οι συμμετοχές αυτές διεκδικούν στη Γ’ Φάση τα Αριστεία.

Γ’ Φάση: Κρίση

Η Κριτική Επιτροπή βαθμολογεί με βάση τα κριτήρια και τις παραμέτρους αξιολόγησης το σύνολο των προγραμμάτων/δράσεων που διεκδικούν διακρίσεις με κλίμακα 1-20. Σημειώνεται ότι οι βαθμολογίες της Επιτροπής Αξιολόγησης δε γνωστοποιούνται στην Κριτική Επιτροπή και δε λαμβάνονται υπόψη σε αυτή τη φάση. Κάθε συμμετοχή αξιολογείται κατ’ ελάχιστον από 5 μέλη της Κριτικής Επιτροπής. Ειδικά για την ενότητα e-δράσεις, η βαθμολόγηση σε αυτή τη φάση (Γ’ ΦΑΣΗ) γίνεται από το κοινό μέσω online ψηφοφορίας.

ΑΡΙΣΤΕΙΟ απονέμεται στη συμμετοχή που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία ανά ενότητα και κατηγορία, εφόσον αυτή τοποθετείται πάνω από το 60% της κλίμακας 1-20.

Για το Ειδικό Αριστείο Κοινού για e-δράσεις, Αριστείο απονέμεται στη συμμετοχή που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους από το κοινό.

Για τα Ειδικά Αριστεία Εξαιρετικής Προσφοράς, Έργου Κοινωνικής Επιχείρησης και «Βασίλειος Αντωνίου», τα Αριστεία απονέμονται κατόπιν απόφασης της Οργανωτικής Επιτροπής της διοργάνωσης.

Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί κατά την κρίση της το δικαίωμα να μην απονείμει Αριστείο σε κάποια από τις ενότητες/ κατηγορίες, όπως επίσης και το δικαίωμα να απονείμει Αριστείο σε δύο (2) ή περισσότερες συμμετοχές σε περίπτωση ισοψηφίας σε δεύτερο δεκαδικό. Διατηρεί ακόμα κατά την κρίση της το δικαίωμα να μην απονείμει Ειδικά Αριστεία.