Αποδοχή

Για τη βελτίωση της εμπειρίας στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε Cookies. Πατήστε «Αποδοχή» για να αποδεχτείτε τη χρήση και να συνεχίσετε ή επισκεφθείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να μάθετε περισσότερα.

Ενότητες Aριστείων

Στη διοργάνωση του 2017 θα απονεμηθούν (εφόσον υπάρξουν συμμετοχές που θα πληρούν τις προϋποθέσεις) Αριστεία στις εξής Ενότητες:

Κοινωνία - Άνθρωπος

 • Αριστείο σε Μεγάλες επιχειρήσεις
 • Αριστείο σε Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις

Κοινωνία - Πολιτισμός και Αθλητισμός

 • Αριστείο σε Μεγάλες επιχειρήσεις
 • Αριστείο σε Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις

Περιβάλλον

 • Αριστείο σε Μεγάλες επιχειρήσεις
 • Αριστείο σε Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις

Εργαζόμενοι

 • Αριστείο σε Μεγάλες επιχειρήσεις
 • Αριστείο σε Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις

Ενίσχυση Απασχόλησης

 • Αριστείο σε Μεγάλες επιχειρήσεις
 • Αριστείο σε Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις

Υποστήριξη Νεανικής Επιχειρηματικότητας

 • Αριστείο ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης

Συνεργασία Επιχειρήσεων-Προμηθευτών

 • Αριστείο ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης

Κοινωνικά προϊόντα & υπηρεσίες

 • Αριστείο σε Μεγάλες επιχειρήσεις
 • Αριστείο σε Μικρές & Μεσαίες επιχειρήσεις

Συνεχής Δέσμευση & Προσφορά

 • Αριστείο σε Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Αριστείο σε Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις

e-Δράσεις

 • Αριστείο ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης

Καινοτομία

 • Αριστείο ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης

Έργο ΚοινΣΕπ

 • Αριστείο ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης

Εξαιρετική Προσφορά

 • Αριστείο ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης