Αποδοχή

Για τη βελτίωση της εμπειρίας στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε Cookies. Πατήστε «Αποδοχή» για να αποδεχτείτε τη χρήση και να συνεχίσετε ή επισκεφθείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να μάθετε περισσότερα.

Κατηγορίες Επιχειρήσεων

Τα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ επιθυμούν να παρέχουν ίσες ευκαιρίες διάκρισης σε δράσεις/προγράμματα επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους. Για το λόγο αυτό, οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, χωρίζονται στις δύο (2) παρακάτω κατηγορίες:

Μεγάλες Επιχειρήσεις
Ως Μεγάλες Επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών, κατά την τελευταία εταιρική χρήση πριν τη διοργάνωση, μεγαλύτερο των 30.000.000€.

Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις
Ως Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών, κατά την τελευταία εταιρική χρήση πριν τη διοργάνωση, μικρότερο των 30.000.000€.