Αποδοχή

Για τη βελτίωση της εμπειρίας στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε Cookies. Πατήστε «Αποδοχή» για να αποδεχτείτε τη χρήση και να συνεχίσετε ή επισκεφθείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να μάθετε περισσότερα.

e - Δράσεις

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ e-ΔΡΑΣΕΙΣ

Για τρίτη φορά φέτος στα Αριστεία, θα υπάρξει συμμετοχή του κοινού στην ψηφοφορία για μία από τις διακρίσεις της διοργάνωσης. Ποιο συγκεκριμένα το κοινό θα πάρει τη θέση της Κριτικής Επιτροπής για την απονομή του Ειδικού Αριστείου Κοινού για e-Δράσεις.

Πώς θα αξιολογηθούν οι e-Δράσεις
Οι υποψηφιότητες θα περάσουν από τις Επιτροπές Νομιμοποίησης και Αξιολόγησης, οι οποίες νομιμοποιούν και αξιολογούν τα κατατεθειμένα προγράμματα/δράσεις. Στη συνέχεια, εκείνες που θα προκριθούν, θα παρουσιαστούν στο κοινό για ψηφοφορία.

Αξιολόγηση Α’ Φάση: Προεπιλογή & Νομιμοποίηση
Αποτελείται από τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και εξετάζει αν τα υποβληθέντα προγράμματα/δράσεις πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής. Επιπλέον, με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 της, έχει το δικαίωμα μεταφοράς κάποιων συμμετοχών σε άλλη ενότητα αν κρίνει ότι έχουν υποβληθεί σε λάθος ενότητα. Κάθε συμμετοχή ελέγχεται κατ’ ελάχιστον από 5 μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής. Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής εξαιρούνται από τη νομιμοποίηση συμμετοχών της εταιρείας / Ομίλου που εκπροσωπούν και των ανταγωνιστικών αυτών εταιρειών. Στην περίπτωση ισοψηφίας για τη λήψη κάποιας απόφασης, η ψήφος του/της Προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής μετράει για δύο.

Β’ Φάση: Αξιολόγηση
Αποτελείται από 21 μέλη, με απαρτία τα 15 άτομα. Αξιολογεί τα νομιμοποιημένα προγράμματα/δράσεις και βαθμολογεί με κλίμακα 1-20. Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται κατ’ ελάχιστον από 5 μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης. Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης εξαιρούνται από την αξιολόγηση συμμετοχών της εταιρείας που εκπροσωπούν και των ανταγωνιστικών αυτής εταιρειών. Οι εκπρόσωποι των ΕΔΕΕ, IEπ, ΣΕΔΕΑ και οι Πανεπιστημιακοί εξαιρούνται από την αξιολόγηση συμμετοχών εταιρειών με τις οποίες έχουν ενεργή συνεργασία τον τελευταίο χρόνο. Την Επιτροπή Αξιολόγησης, χωρίς δικαίωμα ψήφου ή/και βαθμολογίας συντονίζει ο/η Πρόεδρος ή κάποιο μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής.

Γ’ Φάση: Κρίση
Το κοινό επιλέγει το πρόγραμμα εκείνο που, κατά τη γνώμη του, πληροί καλύτερα τα κριτήρια και τις παραμέτρους αξιολόγησης που έχουν οριστεί. Σημειώνεται ότι οι βαθμολογίες της Επιτροπής Αξιολόγησης δεν λαμβάνονται υπόψη σε αυτή τη φάση.

Λίγα λόγια για την ενότητα e-Δράσεις
Υποψήφια για το Ειδικό Αριστείο Κοινού για e-Δράσεις είναι δράσεις, προγράμματα και πρωτοβουλίες της επιχείρησης που αφορούν στην κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, σε υποστήριξη νεανικής επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με κοινωνικά υπεύθυνους προμηθευτές, σε κοινωνικά προϊόντα και υπηρεσίες ή σε συνεχή δέσμευση και προσφορά, αλλά που προβλήθηκαν αποκλειστικά μέσω digital. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να είναι δημιουργικές και πρωτότυπες.

Γιατί ψηφίζει το κοινό
Γιατί οι εταιρίες επενδύουν σε ανθρώπους, παράγουν για ανθρώπους και συσχετίζονται με ανθρώπους σε κάθε τους έκφραση. Δεν είναι ανεξάρτητα «οικοδομήματα», αλλά ζωντανά μέλη της κοινωνίας. Και ως τέτοια οφείλουν να λειτουργούν: με υπευθυνότητα απέναντι στις ανάγκες, τα προβλήματα, τις ανησυχίες, τις απαιτήσεις και τα όνειρα των ανθρώπων, πάντα, αλλά πολύ περισσότερο στην εποχή της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας που βιώνουμε. Οι ίδιο οι άνθρωποι τώρα, οι δυνητικοί καταναλωτές των προϊόντων και των υπηρεσιών που παράγουν ή εμπορεύονται οι εταιρίες, λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τη «συμπεριφορά» των εταιριών. Βασικοί παράγοντες σημαντικότητας, που ωθούν τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι οι νέες ανησυχίες και προσδοκίες των πολιτών, καταναλωτών, επενδυτών και δημοσίων αρχών που προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση, οι τεχνολογικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες των πολιτών και άλλων Ενδιαφερομένων Μερών (αύξηση περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης), η ανάγκη για διαφάνεια στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, κ.α. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα Ενδιαφερόμενα Μέρη (Stakeholders) των επιχειρήσεων αυξάνουν συνεχώς τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις τους. Τέλος, γιατί το τρίπτυχο επιχείρηση-άνθρωπος-κοινωνία είναι αλληλένδετο και κάθε θετική δράση και συμμετοχή έχει θετικό αντίκτυπο σε όλους και τελικά, στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Πού, πότε, πώς
Η ψηφοφορία θα πραγματοποιηθεί online μέσω του site των Αριστείων (www.aristia-sde.gr). Οι υποψηφιότητες (όπως θα προκύψουν μετά την Επιτροπή Αξιολόγησης στις 10/10), θα αναρτηθούν στην ειδική ενότητα, μαζί με τα Κριτήρια Αξιολόγησης, τους Όρους Συμμετοχής και το δημιουργικό των συμμετοχών. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 00:00 στις 16/10 μέχρι και τις 24:00 στις 31/10. Το κοινό καλείται να ψηφίσει την e-Δράση που θεωρεί σημαντικότερη. Στη δράση που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους θα απονεμηθεί το Ειδικό Αριστείο Κοινού για e-Δράσεις.

Το κοινό καλείται να ψηφίσει τη δράση που θεωρεί συμαντικότερη. Στο πρόγραμμα που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους θα απονεμηθεί το Αριστείο της ενότητας e-Δράσεις.