Αποδοχή

Για τη βελτίωση της εμπειρίας στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε Cookies. Πατήστε «Αποδοχή» για να αποδεχτείτε τη χρήση και να συνεχίσετε ή επισκεφθείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να μάθετε περισσότερα.

Κόστος Συμμετοχής

Για κάθε συμμετοχή προγραμμάτων/δράσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων στα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ, το κόστος ορίζεται στα 400€, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετοχών που θα υποβάλει μια επιχείρηση. Για το παραπάνω ποσό εκδίδεται τιμολόγιο (ΤΠΥ που επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%).

Για κάθε συμμετοχή προγραμμάτων/δράσεων Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων στα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ, το κόστος ορίζεται στα 250€, ανεξάρτητα από τον αριθμό των συμμετοχών που θα υποβάλει μια επιχείρηση. Για το παραπάνω ποσό εκδίδεται τιμολόγιο (ΤΠΥ που επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%).

Για τη συμμετοχή κοινωνικών επιχειρήσεων στα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ (Ειδικό Αριστείο Έργου Κοινωνικές Επιχειρήσεις ) το κόστος ανέρχεται σε 50€. Για το παραπάνω ποσό εκδίδεται τιμολόγιο (ΤΠΥ που επιβαρύνεται με ΦΠΑ 24%).

Το Κόστος Συμμετοχής εξοφλείται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του ΣΔΕ GR3101401100110002002022104 στην Alpha Bank, το αργότερο δύο (2) ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχών. Η κατάθεση θα πρέπει να αναγράφει την επωνυμία της επιχείρησης και το αποδεικτικό θα πρέπει να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο aristia@sde.gr

Το Κόστος Συμμετοχής δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.