Αποδοχή

Για τη βελτίωση της εμπειρίας στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε Cookies. Πατήστε «Αποδοχή» για να αποδεχτείτε τη χρήση και να συνεχίσετε ή επισκεφθείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να μάθετε περισσότερα.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Στα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ 2019 μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες αναπτύσσουν προγράμματα/δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι μέλη του ΣΔΕ και ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, με προγράμματα/δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Ιανουάριο 2017 έως και τον Δεκέμβριο 2018 και τα οποία μπορεί να έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ακόμα, στα Αριστεία Εταιρικής Υπευθυνότητας ΣΔΕ 2019 μπορούν να συμμετέχουν Κοινωνικές Επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα και την Κύπρο. Οι Κοινωνικές Επιχειρήσεις διαγωνίζονται αποκλειστικά για το Ειδικό Αριστείο Έργου Κοινωνικής Επιχείρησης, με το συνολικό έργο που έχουν πραγματοποιήσει από τον Ιανουάριο 2017 έως και τον Δεκέμβριο 2018 και όχι με μεμονωμένα προγράμματα/δράσεις.

Οργανισμοί και ιδρύματα που έχουν ιδρυθεί με σκοπό την προσφορά κοινωνικού έργου και δε λειτουργούν με σκοπό το κέρδος, δεν μπορούν να υποβάλουν συμμετοχή στη διοργάνωση των Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας. Μπορούν όμως, κατόπιν πρότασης και απόφασης της Ο.Ε. να λάβουν το Αριστείο Εξαιρετικής Προσφοράς.