Αποδοχή

Για τη βελτίωση της εμπειρίας στην ιστοσελίδα μας, χρησιμοποιούμε Cookies. Πατήστε «Αποδοχή» για να αποδεχτείτε τη χρήση και να συνεχίσετε ή επισκεφθείτε τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να μάθετε περισσότερα.

Διαδικασία Συμμετοχής - Εγκυρότητα

Για την υποβολή συμμετοχής σε όλες τις ενότητες των ΑΡΙΣΤΕΙΩΝ, εκτός από το Ειδικό Αριστείο Βασίλειος Αντωνίου και Εξαιρετικής Προσφοράς, πρέπει να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία: Σημειώνεται ότι:
1.Για το Ειδικό Αριστείο Εξαιρετικής Προσφοράς δεν υποβάλλονται συμμετοχές.
2. Για το Ειδικό Αριστείο Βασίλειος Αντωνίου η υποβολή προτάσεων υποψηφίων γίνεται στο σχετικό πεδίο της ιστοσελίδας

Αίτηση Εγγραφής
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις συμπληρώνουν την αίτηση εγγραφής, μέσω του μενού 'Σύνδεση', αποκτώντας έτσι όνομα χρήστη (username) και κωδικό πρόσβασης (password). Με τα στοιχεία αυτά θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση (Login) στην ιστοσελίδα.

Υποβολή Συμμετοχής Επιχείρησης
Με την είσοδό τους (Login) και επιλέγοντας 'Υποβολή Συμμετοχών', οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής επιχειρήσεων για το πρόγραμμα/δράση που θέλουν να υποβάλλουν ή να συμπληρώσουν μέρος αυτής, να αποθηκεύσουν και να ολοκληρώσουν αργότερα. Σημειώνεται ότι για κάθε υποβαλλόμενο πρόγραμμα/δράση και για κάθε πρόγραμμα/δράση που κατατίθεται σε περισσότερες από μία ενότητες, θα πρέπει να συμπληρώνεται νέα φόρμα συμμετοχής.

Υποβολή Συμμετοχής για το Ειδικό Αριστείο Έργου Κοινωνικής Επιχείρησης
Με την είσοδό τους (Log in) και επιλέγοντας 'Υποβολή Συμμετοχών', οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής Κοινωνικές Επιχειρήσεις για το σύνολο του έργου τους ή να συμπληρώσουν μέρος αυτής, να αποθηκεύσουν και να ολοκληρώσουν αργότερα.

Υποβολή προτάσεων Υποψηφίων για το Ειδικό Αριστείο «Βασίλειος Αντωνίου»
Για την υποβολή προτάσεων υποψηφίων για το Ειδικό Αριστείο «Βασίλειος Αντωνίου» δεν απαιτείται Αίτηση Εγγραφής και δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής. Όσοι ενδιαφέρονται να προτείνουν κάποιον υποψήφιο, μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα υποψηφίων ή να συμπληρώσουν μέρος αυτής, να αποθηκεύσουν και να ολοκληρώσουν αργότερα.

Εγκυρότητα Συμμετοχών
Για να θεωρηθεί έγκυρη μία συμμετοχή θα πρέπει:
•Να έχει ολοκληρωθεί σωστά η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής μέχρι και την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 στις 24:00
• Να είναι συμπληρωμένα σωστά όλα τα υποχρεωτικά πεδία της φόρμας συμμετοχής
• Να έχει κατατεθεί στο ΣΔΕ υπογεγραμμένο αντίγραφο της φόρμας συμμετοχής και της συγκεντρωτικής κατάστασης κόστους μέχρι και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019.
• Να έχει γίνει η κατάθεση του ποσού συμμετοχής και να έχει σταλεί στο ΣΔΕ το σχετικό αποδεικτικό μέσω email μέχρι και την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019. Για την υποβολή πρότασης υποψηφίου για το Ειδικό Αριστείο «Βασίλειος Αντωνίου» δεν υπάρχει κόστος συμμετοχής.
• Ενδεχόμενη έλλειψη κάποιων από τα παραπάνω εντός των καταληκτικών ημερομηνιών καθιστά τη συμμετοχή ελλιπή και μη αποδεκτή. Το κόστος συμμετοχής δεν επιστρέφεται.
• Τα παραπάνω ελέγχονται από την Επιτροπή Νομιμοποίησης.